Lineage:
Shifu Zhang Yun and his Shuai Jiao teachers, Master
Zhang Desan (center) and Master Zhao Zeren (right)
Master Zhang Desan demonstrates Shuai Jiao skills to
Shifu Zhang Yun
Yin Cheng Gong Fa Association North American Headquarters
Copyright © 2000 YCGF_NAH. All rights reserved.
===========================================================================================================================